Olgu Sunumu

Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Gecikmiş Tanılı Venöz Perforasyon ve Hemotoraks
  • Murat Bağcı
  • Hacer Yeter
  • Aydın Fırıncıoğlu
  • Kerem Erkalp
  • Ayşin Alagöl
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 129-134 DOI: 10.4274/tybdd.20591

Olgu Sunumu

Hemotoraksa Bağlı Gelişen Ciddi Bir Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Hemotoraks
  • Ümmügülsüm Gaygısız
  • Nazlıhan Boyacı
  • Gül Meral Hoşgören
  • Ali Çelik
  • Lale Karabıyık
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 134-140 DOI: 10.4274/tybd.69775

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar