Olgu Sunumu

Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi
  • Seda Ardahan Sevgili
  • Figen Yardımcı
  • Hatice Bal Yılmaz
  • Zümrüt Başbakkal
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 112-121 DOI: 10.4274/tybd.galenos2018.87609
Yüz Nakli Yapılan Hastanın Yoğun Bakım Sürecindeki Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  • Emine Kol
  • Emine İlaslan
  • Nefise Aslan
  • Fatma Kurt
  • Özlenen Özkan
  • Ömer Özkan
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 122-127 DOI: 10.4274/tybd.08760

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar