Derleme

Persistant Enflamasyon, İmmünosüpresyon ve Katabolizma Sendromu
  • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
  • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 1-5 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19484

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesine Girişte Enflamasyon Biyobelirteçlerinin Düzeyi ile Sepsis Hastalarında Akut Beyin Disfonksiyonunun Süresi Arasındaki İlişki
  • Günseli Orhun
  • Achmet Ali
  • Gülçin Alay
  • Verda Tuna
  • Emre Çeliksoy
  • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 138-145 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04695

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar