Özgün Araştırma

Bir 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Göz Problemleri, Göz Bakımı ve Oküler Farkındalık
  • Hasan Öncül
  • Abdulkadir Yektaş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.13471
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavi Edilen Travma Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
  • Esma Adıyaman
  • Murat Emre Tokur
  • Zehra Mermi Bal
  • Ali Necati Gökmen
  • Uğur Koca
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 146-153 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.82905

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar