Özgün Araştırma

Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması
  • Emine Dağlı
  • Ali Aydın Altunkan
  • Handan Birbiçer
  • Gülhan Orekeci Temel
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.08208

Derleme

Persistant İnflamasyon, İmmunsupresyon ve Katabolizma Sendromu (PİCS)
  • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
  • Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19484

Derleme

Bir Tedavi Yaklaşımının İstenmeyen Komplikasyonu: Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
  • Bülent Güçyetmez
  • Aylin Çimet Ayyıldız
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 47-53 DOI: 10.4274/Tybdd.75047

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar