Olgu Sunumu

COVID-19 ve Uyanık Pron Pozisyon
  • Fisun Özbilen
  • Ali Aydın Altunkan
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 50-56 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.51422

Derleme

Erişkin Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olan Hastalarda Ekstrakorporeal Yaşam Desteği: Derleme
  • Tülin Akarsu Ayazoğlu
  • Didem Onk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 95-106 DOI: 10.4274/tybdd.35220

Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Takip Edilen H1N1 Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
  • Mediha Türktan
  • Refika Kılıçkaya
  • Murat Gündüz
  • Dilek Özcengiz
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 197-203 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30301

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar