Derleme

Abdominal Kompartman Sendromu
  • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 5-15 DOI: 10.4274/tybdd.47965

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında Karın İçi Basınç Artışının ve İlgili Risk Faktörlerinin Araştırılması
  • Hüseyin Uğur
  • Mehmet Turan İnal
  • Dilek Memiş
  • Nesrin Turan
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 30-36 DOI: 10.4274/tybd.53244

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hekimlerinin İntraabdominal Basınç Ölçümü Uygulamaları: Bir Anket Çalışması*
  • Volkan Hancı
  • Hasan Ali Kiraz
  • Dilek Ömür
  • Ömer Faruk Özkan
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 111-117 DOI: 10.4274/Tybdd.52724

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar