(e-Pub)

(5) Olgu Sunumu, (8) Özgün Araştırma

Olgu Sunumu

Çoklu İlaç İntoksikasyonu Yönetiminde Propranolol için İntravenöz Lipid Tedavisi
 • Lale Karabıyık
 • Burhan Sami Kalın
 • Eda Macit Aydın
 • Özge Nadastepe
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32932
Nazogastrik Tüpte Oluşan Düğüm: Bir Olgu Sunumu
 • Zuhal Gülsoy
 • Serife Karagözoğlu
 • İclal Özdemir Kol
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.97752
Mantar Zehirlenmelerinin Silibinin İle Başarılı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
 • İlker Yıldırım
 • Ayhan Şahin
 • Onur Baran
 • Makbule Cavidan Arar
 • Hatice Gül Sarıkaya
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.85057
Yoğun Bakım Ünitesinde Paraplejik Hastada Gelişen Takotsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu
 • Emin Tunç Demir
 • İsmail Arslan
 • Çağlar Kaya
 • Mehmet Turan İnal
 • Servet Altay
 • Dilek Memiş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.25743
Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi
 • Seda Ardahan Sevgili
 • Figen Yardımcı
 • Hatice Bal Yılmaz
 • Zümrüt Başbakkal
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.87609

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Parezi: Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinci Açık ve Koopere Hastalarda Risk Faktörleri
 • Fatma Gül Yurdakul
 • Aslı Çalışkan Uçkun
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Hatice Bodur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.15807
İzmir’de bir Üniversite Hastanesindeki Organ Donasyonunun Mevcut Durumu: Engellerin ve Gelecekteki Olası Çözümlerin Belirlenmesi
 • Kutlay Aydın
 • Begüm Ergan
 • Murat Emre Tokur
 • Taner Çalışkan
 • Gözde Gürsoy
 • Yusuf Savran
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Uğur Koca
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.54366
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavi Edilen Travma Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Esma Adıyaman
 • Murat Emre Tokur
 • Zehra Mermi Bal
 • Ali Necati Gökmen
 • Uğur Koca
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.82905
Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının üç yıllık direnç profili
 • Mediha Uğur
 • Serpil Genç
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.94103
Enteral Beslenme Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volümlerin Karşılaştırılması
 • Esra Tekin
 • Mert Akan
 • Uğur Koca
 • Sevda Özkardeşler
 • Esma Adıyaman
 • Sibel Büyükçoban
 • Necmiye Kılıçaslan
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.04127
Yoğun Bakım Hastalarında Deksmedetomidin İnfüzyonunun Oksijen ve Enerji Tüketimi Üzerine Olan Etkisi
 • Çiler Zincircioğlu
 • Canan Bor
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.22448
Hatay Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran Hastalardan İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
 • Fatih Sakin
 • Özkan Aslantaş
 • Fatma Bağcı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.20438
Yoğun Bakımda Takip Edilen H1N1 Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mediha Türktan
 • Refika Kılıçkaya
 • Murat Gündüz
 • Dilek Özcengiz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30301

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar