(e-Pub)

(5) Olgu Sunumu, (22) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (1) Editöre Mektup

Olgu Sunumu

Hipermagnezemi İlişkili Paralitik İleus: Normal Renal Fonksiyonlu Bir Vaka ve Literatür Değerlendirmesi
 • Kutlay Aydın
 • Ahmet Zeki Berk
 • Halise Tokdemir
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.86658
Ketiapin ve Risperidon ile Kombine Edilen Lityumun Organ Sistemleri Üzerine Toksik Etkileri
 • Canan Salman Önemli
 • Özlem Sarıtabak
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19970
Azerbaycanda Köpek Isırığına Bağlı 3 Ay Sonra Gelişen Kuduz Ensefalit Olgusu
 • GÖKHAN KILINÇ
 • Bülent Atik
 • Aslı Akcan Atasoy
 • Sümeyye Kılınç
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.59389
Yoğun Bakımda Terapötik Plazmaferez Uygulanan Bir Tiroid Fırtınası Olgusu
 • Aytül Cosar Ertem
 • Melike Şeyda Dağdelen
 • Simge Eryıldız
 • Ferda Sohret Kahveci
 • Nermin Kelebek
 • Remzi İşçimen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.44153
Ketiapin Kullanımı Sonrası Kolaylaşmış Weaning: Olgu Sunumu
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Emin Tunç Demir
 • Ahmet Şenol Uyar
 • İsmail Arslan
 • Poyraz Bozkurtlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.88598

Özgün Araştırma

Bir 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Göz Problemleri, Göz Bakımı ve Oküler Farkındalık
 • Hasan Öncül
 • Abdulkadir Yektaş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.13471
Trakeostomi İle Taburcu Edilen Hastaların Klinik Seyirlerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Sari
 • Osman Ekinci
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.96658
Uzamış Yoğun Bakım Yatışı Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması
 • Güven Kıray
 • Mehmet Turan Inal
 • Dilek Memiş
 • Fatma Nesrin Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.86619
İlaç İntoksikasyonlarının Hepsinin Yoğun Bakımda İzlenmesi Gerekir mi?
 • Mahmut Arslan
 • Hafize Öksüz
 • Gözen Öksüz
 • Gökçe Gişi
 • Cengizhan Yavuz
 • Şeyma Tekşen
 • Deniz Çakır
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.70446
Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bilgileri
 • Nurten Özen
 • Tekmile Köse
 • Füsun Terzioğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.25991
Kritik Hastalarda Standart ve Diyabete Özgü Beslenme Ürünlerinin, Sıkı Kan Şekeri Kontrolü Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Deniz Kızılaslan
 • Seval Ürkmez
 • Yalım Dikmen
 • Tuğhan Utku
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.66588
Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gulbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Endotrakeal Tüp Kaf Basınç Kontrol Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi
 • Özlem Soyer
 • Pakize Özyürek
 • MERYEM Yavuz Van Giersbergen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.49389
Yoğun Bakımda Kullandığımız Tidal Volümler Koruyucu Akciğer Ventilasyonuna Uygun mu? Eğitim ile Uygunluk Sağlanabilir mi?
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Halil Erkan Sayan
 • Murad Kaya
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.43434
Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolünün Mikroaspirasyon ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimine Etkisi: Sistematik İnceleme
 • Özlem Soyer
 • Meryem Yavuz Van Giersbergen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.25582
Mültecilerin Yeni Düşmanı: Tüberküloz
 • Yasemin Tekdos Seker
 • zuhal Yesilbag
 • İrem Özdemir
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.52533
Sepsis ve Septik Şokta Kalp Hızı Kontrolünün Oksijenizasyon ve Vazopresör İhtiyacı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma
 • Emre Sertaç Bingül
 • Günseli Orhun
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04934
Yaklaşan Beyin Ölümü Beklenen Hastalarda Organ Bağış Hızlarının Değerlendirilmesi
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Selin Eyüpoğlu
 • Ümmügülsüm Yüksel
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.43255
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Tolunay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Serife Cetin
 • Ilhami Celik
 • Cem Artan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.55477
Kuzey Kıbrıs’taki bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Biriminde Acinetobacter baumannii complex Etkenli Hastane Enfeksiyonlarında Karbapenem Direnci: 3 Yıllık İzlem
 • Meryem Güvenir
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.72324
Suriyeli Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri, Sepsis Gelişimi ve Mortalite
 • Yavuz Orak
 • Şehnaz Pelin Tanır
 • Hatice Tuğba Güngör
 • Sondemet Çetin
 • Filiz Orak
 • Fatih Mehmet Yazar
 • Ömer Faruk Boran
 • Adem Doğaner
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.70894
Yoğun Bakımda Normokalorik veya Hipokalorik Nütrisyonun Renal Fonksiyonlar ve Hasta Sonlanımı Üzerine Etkileri
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.15045
İstanbul Anadolu Kuzey Hizmet Bölgesindeki Sekonder Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Karakteristik Özellikleri
 • Şölen Daldaban Dinçer
 • Sebahat Aksaray
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.32042
Alt Ekstremitede Doku Defekti Nedeniyle Flep Rekonstrüksiyonu Uygulanan Hastalarda Postoperatif Flep Komplikasyonunu Etkileyen Faktörler
 • Arzu Karaveli
 • Asım Uslu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.54264
Erişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programlarına Katılmış Yoğun Bakım Hemşirelerinin Programa Yönelik Görüşleri
 • Nilgün Göktepe
 • Emine Türkmen
 • Gülçin Bozkurt
 • Ebru Kıraner
 • Yasemin Ergün
 • Yasemin Ersöz
 • Zeynep Gül Bozdemir
 • Aycan Kelez Yayık
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.58076
COVID-19 Salgını için Türkiye’de Nisan Ayı Sonuna Kadar İhtiyaç Duyulan Yoğun Bakım Yatak Sayısı ve Hastane Kapasitesinin Dolaylı Tahmini
 • Handan Ankaralı
 • Seyit Ankaralı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.68077

Derleme

Sepsis ve Lipit Metabolizması
 • Mustafa Akker
 • Tuğhan Utku
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30085

Editöre Mektup

Çocuklarda Nadir Bir İnme Nedeni: İnternal Karotis Arter Diseksiyonu
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.40427

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar