(e-Pub)

(10) Olgu Sunumu, (15) Özgün Araştırma, (1) Editöre Mektup

Olgu Sunumu

Çoklu İlaç İntoksikasyonu Yönetiminde Propranolol için İntravenöz Lipid Tedavisi
 • Lale Karabıyık
 • Burhan Sami Kalın
 • Eda Macit Aydın
 • Özge Nadastepe
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.32932
Nazogastrik tüpte oluşan düğüm: olgu sunumu
 • Zuhal Gülsoy
 • Serife Karagozoglu
 • İclal Özdemir Kol
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.97752
Mantar Zehirlenmelerinin Silibinin İle Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu
 • İlker Yıldırım
 • Ayhan Şahin
 • Onur Baran
 • Makbule Cavidan Arar
 • Hatice Gül Sarıkaya
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.85057
Yoğun Bakım Ünitesinde Paraplejik Hastada Gelişen Takotsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu
 • Emin Tunç Demir
 • İsmail Arslan
 • Çağlar Kaya
 • Mehmet Turan İnal
 • Servet Altay
 • Dilek Memiş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.25743
Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi
 • Seda Ardahan Sevgili
 • Figen Yardımcı
 • Hatice Bal Yılmaz
 • Zümrüt Başbakkal
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.87609
Göğüs Radyografisi ile Görüntülemeyen Pnömotoraks Tanısında Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Funda Gök
 • Alper Kılıçaslan
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.15013
Masif pulmoner embolide trombolitik kullanımı: Hayata dönen iki hasta
 • Dursun Alizoroğlu
 • Ahmet Emin Erbaycu
 • Pınar Çimen
 • Özlem Ediboğlu
 • Cenk Kıraklı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.30974
spontan tekrarlayıcı trakea yırtılması
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Nermin Tunçbilek
 • Seyda Tek
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Hasan Budak
 • Fazlı Yanık
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.92905
Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu, İki Olgunun Sunumu
 • Şeyda Çiğdem Tek
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Zafer Çakıcı
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Aslan Tekataç
 • Cenk Sayın
 • Füsun Varol
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.72792
İkterohemorajik Leptospiroz: Olgu Sunumu
 • Evren Büyükfırat
 • Mahmut Alp Karahan
 • Nuray Altay
 • Orhan Binici
 • İrfan Binici
 • Zafer Hasan Ali Sak
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.38981

Özgün Araştırma

Yoğun bakım ünitesinde kazanılmış parezi: Yoğun bakım ünitesinde bilinci açık ve koopere hastalarda risk faktörleri
 • Fatma Gül Yurdakul
 • Aslı Çalışkan Uçkun
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Hatice Bodur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.15807
İzmir'de bir Üniversite Hastanesindeki organ donasyonunun mevcut durumu: Engellerin ve gelecekteki olası çözümlerin belirlenmesi
 • Kutlay Aydın
 • Begüm Ergan
 • Murat Emre Tokur
 • Taner Çalışkan
 • Gözde Gürsoy
 • Yusuf Savran
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Uğur Koca
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.54366
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Ve Tedavi Edilen Travma Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Esma Adıyaman
 • Murat Emre Tokur
 • Zehra Mermi Bal
 • Ali Necati Gökmen
 • Uğur Koca
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.82905
Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının üç yıllık direnç profili
 • Mediha Uğur
 • Serpil Genç
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.94103
Yoğun bakımda uzun yatış: Etkileyen faktörler ve sağkalımın retrospektif analizi
 • Banu Çevik
 • Fatih Doğu Geyik
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.58561
Yoğun Bakım Hastalarında Erken Enteral İmmünonütrisyon Uygulamasının İnflamatuvar Yanıta Etkisi
 • Fatma Çelik
 • İpek Saadet Edipoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.28290
Deneysel Sepsiste Hipoterminin Koruyucu Etkinliği
 • İclal Karaca
 • İlkin Çankayalı
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.76094
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Dört Yıllık Akut İntoksikasyon Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Hüseyin Yıldız
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.04834
Gürültünün Azaltılmasında Çalışanlara Verilen Eğitimin Bilgi Düzeyi ve Davranış Değişikliği Üzerine Etkisi
 • Müjde Çalıkuşu İncekar
 • Eda Çeçen
 • Serap Balcı
 • Birsen Mutlu
 • Nehir Ulu Öğüt
 • Şahin Hamilçıkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.84856
Enteral Beslenme Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volümlerin Karşılaştırılması
 • Esra Tekin
 • Mert Akan
 • Uğur Koca
 • Sevda Özkardeşler
 • Esma Adıyaman
 • Sibel Büyükçoban
 • Necmiye Kılıçaslan
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.04127
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Travma Hastalarında 30 Günlük Mortalite Sonuçları: 3 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma
 • Mehmet Akif Yazar
 • Zehra Sarıkuş
 • Eyüp Horasanlı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.75437
Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Klinik Protokoller: Bir Sistematik Çalışma
 • Duygu Yıldırım
 • Emre Namık
 • Yakup Karahan
 • Esra Akın Korhan
 • Burcu Ceylan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.05945
Yoğun Bakım Hastalarında Deksmedetomidin İnfüzyonunun Oksijen Ve Enerji Tüketimi Üzerine Olan Etkisi
 • Ciler Zincircioglu
 • Canan Bor
 • Kubilay Demirag
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.22448
Hatay Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran Hastalardan İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
 • Fatih Sakin
 • Özkan Aslantaş
 • Fatma Bağcı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.20438
Yoğun Bakımda Takip Edilen H1N1 Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mediha Turktan
 • REFİKA KILIÇKAYA
 • Murat Gündüz
 • Dilek Ozcengiz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.30301

Editöre Mektup

Stridorun nadir bir nedeni: Konjenital subglottik hemanjiom
 • Nihal Akçay
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Mey Talip Petmezci
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.94824

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar