Editöre Mektup

Stridorun nadir bir nedeni: Konjenital subglottik hemanjiom

10.4274/tybd.94824

  • Nihal Akçay
  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Mey Talip Petmezci
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 24.10.2018 Kabul Tarihi: 30.11.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Anahtar Kelimeler: dispne, stridor, subglottik hemanjiyom