Olgu Sunumu

Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu, İki Olgunun Sunumu

10.4274/tybd.72792

  • Şeyda Çiğdem Tek
  • Ahmet Şenol Uyar
  • Zafer Çakıcı
  • Mehmet Turan İnal
  • Dilek Memiş
  • Aslan Tekataç
  • Cenk Sayın
  • Füsun Varol

Gönderim Tarihi: 22.12.2015 Kabul Tarihi: 25.07.2017 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Posterior reversible ensefalopati (PRES) sendromu, farklı etiyolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan,genellikle posterior parietal ve oksipital bölgelerde vazojenik ödem ile seyreden, baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, epilepsi ve görme bozuklukla¬rı ile karakterize klinik radyolojik bir durumdur.

PRES risk faktörleri arasında preeklampsi/eklampsinin yanı sıra hipertansiyon, HIV infeksiyonu, organ transplantasyonları, immunsupresif ve sitotoksik tedavi ve analjezikler yer almaktadır. Tedavi genellikle PRES’e yol açan nedenin düzeltilmesine yöneliktir.

Bu olgu sunumunun amacı 2 olguya ait eklampsiye sekonder gelişen PRES’in özelliklerini sunmak, ayırıcı tanısını tartışmak ve lite¬ratür değerlendirmesi yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Posterior reversible ensefalopati, yoğun bakım, preeklampsi, eklampsi