Derleme

Persistant İnflamasyon, İmmunsupresyon ve Katabolizma Sendromu (PİCS)

10.4274/tybd.galenos.2019.19484

  • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
  • Özkan Akıncı

Gönderim Tarihi: 28.05.2019 Kabul Tarihi: 09.09.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Yoğun bakım ünitelerinde son yıllarda gelişen tedavi modaliteleri Çoklu organ yetmezliğinden (MOF) erken ölümlerin azalmasını sağlamıştır. Geç dönem olgularda ise Sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) ile Kompensatuvar anti-inflamatuar cevap sendromu (CARS) arasında gelişen dengesizliğin sebep olduğu kronik kritik hasta tablosu karşımıza çıkmıştır. İnflamatuar sürecini baskılayamadığımız, tekrarlayan enfeksiyon atakları ile seyreden, katabolik olarak düşkün hasta grubu günümüz yoğun bakım pratiğinde Persistan İnflamasyon, immunsupresyon ve katabolizma sendromu (PICS) olarak tanımlanmıştır. 10 günden fazla yoğunbakım yatışı olan, persistan inflamasyon varlığı görülen (CRP >150 μgr/dl), retinol binding protein <10 μgr/dl), lenfopeni ( <800/mm3), katabolik durum ( albümin < 3 g/dl, kreatinin yükseklik indeksi <%80, >%10 ağırlık kaybı yada yoğun bakım yatışında gelişen BMI < 18), inflamatuar proseslerin (IL-6, IL-10, IL-1ra, TNFRI, prokalsitonin) varlığında PICS düşünülmelidir. Hastaları tekrarlayan inflamasyondan sakınmak ve sendromun spesifik komponentlerini farmakoterapi, fizyoterapi ve nutrisyonel destekle tedavi etmek hedeflenmelidir.

Bu derlemede günlük yoğun bakım pratiğinde PİCS olgularını tanımak, gelişim mekanizmalarını anlamak ve tedaviye yönelik araştırmaların önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Persistant, İnflamasyon, İmmunsupresyon, Katabolizma, PİCS, Multiorgan yetmezliği, MOF, Sistemik inflamatuar cevap sendromu, SIRS, Sepsis