Olgu Sunumu

Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi

10.4274/tybd.galenos.2018.87609

  • Seda Ardahan Sevgili
  • Figen Yardımcı
  • Hatice Bal Yılmaz
  • Zümrüt Başbakkal

Gönderim Tarihi: 01.04.2018 Kabul Tarihi: 28.08.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Nekrotizan Enterokolit yenidoğanlarda gastrointestinal sistemle ilgili sıklıkla karşılaşılan problemlerden bir tanesidir. Çalışmanın amacı Nekrotizan Enterokolit tanılı yenidoğanlarda uygulanması gereken hemşirelik bakımının Neuman Sistemler Modeli yaklaşımı ve NANDA tanıları ile ele alınmasıdır. Hemşirelik sürecinin ilk aşamasında hastaya ilişkin veriler toplanmıştır. Toplanan veriler ile hastaya ait veriler, hastanın algıladığı stresörler, hemşirenin hastayla ilgili algıladığı stresörler belirlenmiş ve veriler özetlenmiştir. Verilerin toplanmasının ardından olguya NANDA tanıları doğrultusunda beş farklı hemşirelik tanısı konulmuş, her bir hemşirelik tanısı için beklenen hasta sonuçları, girişimler ve hemşirelik tanısı sonuçları belirlenmiştir. Bu olgu sunumunda, özellikle prematürelerde sıklıkla görülen Nekrotizan Enterokolit tanısı almış bir yenidoğanın mevcut ve olası sorunlarının çözülmesine ilişkin hemşirelik bakım planı yer almaktadır. Neuman Sistemler Modeli’nin hemşirelik bakımında kullanılması olguya planlı bir hemşirelik bakımı sunulmasını sağlar.

Anahtar Kelimeler: Neuman sistemler modeli, nekrotizan enterokolit, prematüre, hemşirelik bakımı