Özgün Araştırma

İlaç İntoksikasyonlarının Hepsinin Yoğun Bakımda İzlenmesi Gerekir mi?

10.4274/tybd.galenos.2019.70446

  • Mahmut Arslan
  • Hafize Öksüz
  • Gözen Öksüz
  • Gökçe Gişi
  • Cengizhan Yavuz
  • Şeyma Tekşen
  • Deniz Çakır

Gönderim Tarihi: 15.06.2019 Kabul Tarihi: 07.08.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Acil servise başvuran ilaç intoksikasyonlarının %5,5-12,8 ’i Yoğun Bakım Ünitelerine (YBÜ) yatırılmaktadır. Ülkemizde ise bu oran %37’ ye ulaşmıştır. Bu hastaların birçoğunda yoğun bakım gerektirecek herhangi bir tedavi uygulanmamakta hastalar sadece gözlem amacıyla yatırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı YBÜ’de takip ettiğimiz ilaç intoksikasyonu vakalarını retrospektif olarak incelemek ve hastaların ne kadarının gerçekten yoğun bakım yatışına ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem:

Yoğun bakım ünitemize Mart 2016- Mart 2018 tarihleri arasında kabul edilen ilaç intoksikasyonu olguları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, intoksikasyon özellikleri, yatış anındaki vital bulguları, yoğun bakıma kabul kriteri varlığı, yoğun bakımda uygulanan tedaviler, yoğun bakımda kalma süreleri, prognoz ve mortaliteleri retrospektif olarak araştırıldı.

Bulgular:

130 (40 erkek / 90 kadın) hastanın verileri incelendi. İlaç türleri değerlendirildiğinde ilk sırada çoklu ilaç alımı gelirken onu sırasıyla antidepresanlar ve antikonvülzanlar takip etmekteydi. YBÜ’ne yatış anında 120 hastanın vital bulguları stabildi. 27 hastada YBÜ yatış kriterlerinden en az 1 tanesi mevcuttu. Bu hastalardan 4’ünde mekanik ventilasyon tedavisi; 3’ünde inotrop-vazopressör tedavi uygulanmıştı. Tedavisinin YBÜ’de yapılması gereken hasta sayısı 8 idi. Yatış vital bulguları stabil olan ve YBÜ yatış kriteri taşımayan hastaların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi. Hastaların 7’si servise, 1’i nefroloji yoğun bakıma çıkarılırken 122’si doğrudan taburcu edildi. Hastaların toplam yatış süresi 251,5 gündü

Sonuç:

İlaç intoksikasyonu ile başvuran hastaların YBÜ’ne kabulü için net kriterlerin ortaya konmasının ve hastaların bir kısmının acil gözlem ünitelerinde veya servislerde takibinin YBÜ’lerinde gereksiz yatak işgalini azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, istemli ilaç intoksikasyonu, yoğun bakım verimli kullanımı