Olgu Sunumu

İkterohemorajik Leptospiroz: Bir Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2017.38981

  • Evren Büyükfırat
  • Mahmut Alp Karahan
  • Nuray Altay
  • Orhan Binici
  • İrfan Binici
  • Zafer Hasan Ali Sak

Gönderim Tarihi: 06.12.2016 Kabul Tarihi: 19.07.2017 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Leptospiroz, spiroketlerin neden olduğu genellikle kırsal alanlarda görülen zoonoz bir enfeksiyondur. Klinik tablo kendini sınırlayan hafif leptospirozdan, Akut Respiratuar Distres Sendromu ve Multi Organ Disfonksiyon Sendromuna ilerleyen sarılık, böbrek yetmezliği ve kanama ile karakterize ikterohemorajik leptospiroza, kadar değişebilir. Bu çalışmada yoğun bakımda takip ettiğimiz fatal bir leptospiroz olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Leptospiroz, Akut Respiratuar Distres Sendromu, Yoğun Bakım