Olgu Sunumu

Farklı Bir Septik Şok Nedeni: Hantavirus

10.4274/tybd.galenos.2019.70298

  • Seyhan Sümeyra Aşçı
  • Seyfi Kartal
  • Pınar Duman Aydın
  • Ahmet Şen

Gönderim Tarihi: 22.11.2018 Kabul Tarihi: 02.07.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Hantavirüsler insanda renal sendromla seyreden hemorajik ateş (HARS) ve hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) diye iki farklı enfeksiyon tablosu oluşturmaktadır. Ayırıcı tanısı diğer enfeksiyöz ya da nonenfeksiyöz hastalıklarla da karışabilmesi nedeni ile önemlidir. Biz de olgumuzda ateş, akut böbrek yetmezliği, trombositopeni, multi organ yetmezliği ile başvuran olgularda, özellikle de endemik bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs enfeksiyonu olabileceğine dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Hantavirüs, yoğun bakım, septik şok, pulmoner hemoraji