Olgu Sunumu

Azerbaycanda Köpek Isırığına Bağlı 3 Ay Sonra Gelişen Kuduz Ensefalit Olgusu

10.4274/tybd.galenos.2019.59389

  • GÖKHAN KILINÇ
  • Bülent Atik
  • Aslı Akcan Atasoy
  • Sümeyye Kılınç

Gönderim Tarihi: 23.10.2018 Kabul Tarihi: 07.10.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Kuduz her yıl dünya çapında onbinlerce insanı öldüren, etkin önlemlerle engellenebilen bulaşıcı bir zoonozdur. Dünya çapında kuduz yüzünden yılda 55.000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Bu yazıda 3 ay önce Azerbaycan’da köpek ısırma öyküsü olan ateş, bilinç bulanıklığı, konuşmada bozulma öksürük, bulantı, kusma bel ve baş ağrısı şikayetleri ile dış merkezde bir hastaneye başvuran 36 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastanın şikayetlerinin 3 gündür devam ettiği ve temas sonrası herhangi bir immunizasyon uygulanmadığı öğrenildi. Hastadan alınan beyin omurilik sıvısı örneklerinde protein yüksek olarak bulunmuş ve ensefalit tanısıyla hastanemize sevk edilmiş. Yoğun bakımda kuduz tanısıyla izlenen hastada yapılan tüm tedavilere rağmen yatışının 1. gününde tekrar kardiyak arrest gelişti. Kardiyak arrest sonrası uygulanan resüsitasyona yanıt vermeyen hasta eksitus olarak kabul edildi. Yollanan saç folikül örneklerinde RT-PCR (Reverse transkriptaz- polimeraz zincir reaksiyonu) testinde kuduz virüsü için viral nükleik asit tespit edildi. Hastalığı önlemek tedavi etmekten daha etkili bir yöntemdir. Bu nedenle Kuduz bulaştırma riski olan evcil ve yabani hayvanları aşılayarak ve kuduz riskli vahşi hayvanlarla temastan kaçınmak suretiyle önlemler almak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuduz, Köpek ısırığı, Ensefalit,