Derleme

Asit Baz Dengesi

10.4274/tybdd.29392

  • Korkut Atalan
  • İpek Saadet Edipoğlu

Gönderim Tarihi: 20.03.2014 Kabul Tarihi: 28.03.2014 J Turk Soc Intens Care 2014;12(1):1-6

Asid-baz fizyolojisini ileri seviyedeanlamak, yoğun bakımda çalışan hekimler için en önemli konulardan birisidir. Asid baz bozukluklarının doğru tanı ve tedavisi yoğun bakım hekimlerinin günlük pratikte en sık karşılaştıları sorunlardandır. Bu derlemenin amacı, asit baz dengesinin kısa tarihçesi, anyon gap, baz excess ve strong iyon teorisinden bahsederek, asit baz dengesiyle ilgili, güncel bilgileri sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Asit-baz, anyon gap, baz excess, strong iyon