Diğer

2017 Konu Dizini

J Turk Soc Intens Care 2017;15(3):0-0

2017 Konu Dizini

Açık kalp ameliyatı/Open heart surgery 98

Akut akciğer ödemi/Acute pulmonary edema 91

Akut böbrek yetmezliği/Acute renal failure 130

Akut pankreatit/Acute pancreatitis 130

Amitriptilin/Amitriptyline 43

Anafilaksi/Anaphylaxis 81

Antibiyotik direnci/Antibiotic resistance 21

Apne testi/Apnea test 39

Aspirasyon/Aspiration 81

Atelektazi/Atelectasis 91

Barotravma/Barotrauma 39

Basınç ülseri/Pressure ulcer 72

Beklenti/Expectation 59

Brugada sendromu/Brugada syndrome 77

Çocuk/Child 28

Eklampsi/Eclampsia 124

Elektrokardiyografi/Electrocardiography 77

Endotrakeal ekstübasyon/Endotracheal extubation 98

Enfeksiyon/Infection 21, 72, 117

Erken mobilizasyon/Early mobilization 53

Ev tipi mekanik ventilasyon/Home mechanical ventilation 28

Gram-negatif basil/Gram-negative bacilli 117

Gürültü/Noise 107

Hemodinami/Hemodynamics 53

Hemoperfüzyon/Hemoperfusion 43

Hemotoraks/Hemothorax 134

Hemşire/Nurses 59

Hypertonic saline/Hipertonik salin 34

İmmünite/Immunity 47

İnflamasyon/Inflamation 47

Intensive care units/Yoğun bakım ünitesi 59

Intensive care/Yoğun bakım 124

İntihar/Suicide 85

İntoksikasyon/Intoxication 43

Kalp yetmezliği/Heart failure 145

Kanama/Hemorrhage 124

Karaciğer transplantasyonu/Liver transplantation 1

Karaciğer yetersizliği/Liver failure 1

Kardiyak arrest/Cardiac arrest 77

Kas güçsüzlüğü/Muscle weakness 85

Kaygı düzeyi/Anxiety level 98

Komplikasyon/Complication 39, 134

Kritik hasta/Critically ill 72

Kritik hastalık/Critical illness 53

Kronik solunum yetmezliği/Chronic respiratory failure 28

Magnezyum sülfat/Magnesium sulfate 34

Magnezyum/Magnesium 47

Mortalite/Mortality 67

Noninvazif mekanik ventilasyon/Noninvasive mechanical ventilation 91

Obstetrik hastalar/Obstetric patients 124

Ortalama sistemik dolum basıncı/Mean systemic filling pressure 88

Peripartum kardiyomiyopati/Peripartum cardiomyopathy 145

Plazma değişim tedavisi/Plasma exchange therapy 141

Pnömonit/Pneumonitis 81

Pnömotoraks/Pneumothorax 39

Postoperatif dönem/Postoperative period 1

Postoperatif solunum yetmezliği/Postoperative respiratory failure 91

Progresif gevşeme egzersizleri/Progressive relaxation technique 98

Rabdomiyoliz/Rhabdomyolysis 130, 141

Renal yetmezlik/Renal failure 141

Salmonella parathphi a/Salmonella paratyphi a 130

Santral venöz basınç/Central venous pressure 88

Santral venöz kateterizasyon/Central venous catheterization 134

Sentetik kannabinoid/Synthetic cannabinoid 141

Sistolik disfonksiyon/Systolic dysfunction 145

Travma/Trauma 134

Travmatik beyin hasarı/Traumatic brain injury 34

Uyku/Sleep 107

Venöz dönüş/Venous return 88

Yaşamsal bulgular/Vital signs 107

Yoğun bakım üniteleri/Intensive care units 21

Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit 67, 107, 117

Yoğun bakım/Intensive care 1

Zehirlenme/Intoxication 67

Zehirlenme/Poisoning 85